Początek mody

Już w epoce neolitu ludzie zaczęli nosić skóry, które miały za zadanie ochronę przed zimnem. Zaczęto sporządzać najczęściej z kości zwierząt biżuterie i amulety. Malowano twarze i zakładano ozdoby w celach obrzędowych. Wtedy już ubiór pełnił funkcje informujące o statusie społecznym i posiadanym bogactwie. Poznawanie nowych cywilizacji, zachodzące zmiany klimatyczne i kulturalne wywarły duży wpływ na kształtowanie się mody. Wpływ innych kultur i cywilizacji sprawił, że ludzie zaczęli inaczej się postrzegać. Kontakt ze światem zewnętrznym sprawił, że niektóre style mody zaczęły być kopiowane i przeobrażane. W każdej kulturze istniał inny określony kanon piękna, który wyznaczał ideał człowieka. Dlatego człowiek należący do określonej kultury starał się naśladować ten styl i nie odbiegać od jego ideału. Najczęściej kopiowano ubiory osób znanych, które budziły powszechny szacunek oraz podziw. Naśladownictwo w stylu ubierania się, dążenie do ideału, chęć upodobnienia się do innych osób, które były uważane za wzór do naśladowania wyznaczyły pojęcie mody.

Comments are closed.

  • Elegancja i styl
    Każdy z nas, szczególnie panie interesują się modą. Wiele kobiet śledzi pewnie wszelkie nowinki i informacje związane z modą, by wiedzieć co aktualnie jest na czasie i co się nosi. …
  • Uroda z pokolenia na pokolenie
    Bardzo często, kiedy się rodzi dziecko dopatruje się u niego podobieństw, podobnych rys do mamy czy do taty. Jednakże z dnia na dzień dziecko się zmienia i nie zawsze można …